tel. kom. 505 871 150

tel./fax: 87 621-51-00

obsługa Klientów

pn - pt: 8:00 - 15:00

Składki ZUS

Składki ZUS obowiązujące w 2018 r.

 •  minimalna podstawa składek na ubezpieczenie społeczne: 2 665,80 zł
 •  minimalna podstawa składek na ubezpieczenie zdrowotne: 3554,93 zł

Najniższe wymagane składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

 •  ubezpieczenie emerytalne 520,36 zł
 •  ubezpieczenie rentowe 213,26 zł
 •  ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) 65,31 zł
 •  ubezpieczenie wypadkowe 44,52 zł

Łącznie składki na ubezpieczenie społeczne (z chorobowym): 843,45 zł
Łącznie składki na ubezpieczenie społeczne (bez chorobowego): 778,14 zł

 •  ubezpieczenie zdrowotne: 319,94 zł
 •  ubezpieczenie na Fundusz Pracy: 65,31 zł
 •  zdrowotne do odliczenia od podatku: 275,51 zł.

Łączna kwota składek z tytułu prowadzenia działalności gosp.: 1.163,39 zł.

Jeden przelew do ZUS zastępuje dotychczasowe oddzielne przelewy.

Każdy podatnik otrzymuje indywidualny numer konta do wpłat składek. Wpłacamy jedną kwotę, która automatycznie zostaje przerachowana na poszczególne składki.

Płatności składek ZUS przypadają:

 •  5. dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
 •  10. dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
 •  15. dnia następnego miesiąca dla pozostałych płatników, w tym dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych opłacających składki za inne osoby (pracowników) oraz dla osób prawnych.

Procentowe stawki ubezpieczeniowe wynikające z zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę oraz procentowe stawki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń:

— część zobowiązań ponoszona przez pracodawcę:

 •  emerytalne 9,76%
 •  rentowe 6,5%
 •  wypadkowe 0,67%-3,33%
 •  wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych 1,67%
 •  Fundusz Pracy 2,45%
 •  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10%
 •  Fundusz Emerytur Pomomostowych 1,50%

— część zobowiązań ponoszona przez ubezpieczonego, czyli pracownika:

 •  emerytalne 9,76%
 •  rentowe 1,50%
 •  chorobowe 2,45%
 •  zdrowotne do zapłacenia 9%, zdrowotne do odliczenia 7,75%