tel. kom. 505 871 150

tel./fax: 87 621-51-00

obsługa Klientów

pn - pt: 8:00 - 15:00

Obowiązujące zasiłki

Maksymalny dochód uprawniający do uzyskania zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego:

 •  miesięczny dochód rodziny na osobę nie może przekroczyć kwoty 674 zł
 •  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, miesięczny dochód rodziny na osobę nie może przekroczyć kwoty 764 zł

1. Zasiłek rodzinny

Wysokość poszczególnych zasiłków:

 • zasiłek pielęgnacyjny: 153 zł
 • świadczenie pielęgnacyjne: 1.200 zł
 • zasiłek rodzinny:
  – na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia: 95 zł
  – na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia: 124 zł
  – na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia: 115 zł
  – dodatek na 3. i każde następne dziecko w rodzinie: 95 zł

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego:

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • urodzenia dziecka – 1000 zł – jednorazowo
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł – miesięcznie
 • samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – 400 zł –  miesięcznie
 • samotnego wychowywania dziecka – 193 zł na dziecko / 273 na dziecko niepełnosprawne
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia / 110 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia
 • rozpoczęcia roku szkolnego – 100 –  jednorazowo na dziecko, wypłacany we wrześniu
 •  podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – wyniesie 113 zł na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, a 69 zł na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła

Prawo do dodatków wymienionych w tabeli przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.


3. Świadczenia z tytułu choroby

Z tytułu choroby pracownikowi przysługują:

1. wynagrodzenie wypłacane i finansowane przez pracodawcę za okres pierwszych 33 dni (14 dni dla 50-latków – 80% wynagrodzenie chorobowe) niezdolności do pracy w roku kalendarzowym – na podstawie art. 92 Kodeksu pracy (dalej: kp),

2. zasiłek chorobowy ze środków FUS – od 34. dnia (od 15. dnia do 33 dla 50-latków – 80% zasiłek chorobowy) niezdolności do pracy w roku kalendarzowym.


Wynagrodzenie chorobowe

Zasiłek chorobowy
Wynagrodzenie chorobowe przysługuje w wysokości:

1) 80% wynagrodzenia, chyba że przepisy obowiązujące u danego pracodawcy przewidują wyższą wysokość,
2) 100% wynagrodzenia, jeżeli niezdolność do pracy:

 •  przypada w okresie ciąży,
 •  powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
 •  powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegom pobrania komórek, tkanek i narządów.

Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi:

1) 80% podstawy wymiaru zasiłku,
2) 70% zaś za okres pobytu w szpitalu,
3) 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy:

 •  przypada w okresie ciąży,
 •  powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
 •  powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegom pobrania komórek, tkanek i narządów.

4. Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych, przyznany po dniu od 1 czerwca 2017 do 31 maja 2018 roku wynosi w okresie:

 • pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku
  – 664,88 zł (80% kwoty zasiłku – okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat),
  – 831,10 zł (100% kwoty zasiłku – okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat),
  – 997,32 zł (120% kwoty zasiłku – okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat)
 • kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku
  – 522,08 zł (80% kwoty zasiłku – okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat),
  – 652,60 zł (100% kwoty zasiłku – okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat),
  – 783,12 zł (120% kwoty zasiłku – okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat)