tel. kom. 505 871 150

tel./fax: 87 621-51-00

obsługa Klientów

pn - pt: 8:00 - 15:00

Koszty uzyskania przychodów

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, obowiązujące w 2018 roku:

  • zatrudniony na podstawie jednej umowy o pracę, w miejscu zamieszkania – miesięcznie: 111,25 zł – za rok podatkowy: nie więcej niż 1335,00 zł (12 x 111,25 zł)
  • zatrudniony na podstawie więcej niż jednej umowy o pracę, w miejscu zamieszkania łącznie – za rok podatkowy: nie więcej niż 2002,05 zł
  • zatrudniony na podstawie jednej umowy o pracę, poza miejscem zamieszkania, nie otrzymujący dodatku za rozłąkę – miesięcznie: 139,06 zł – za rok podatkowy: nie więcej niż 1668,72 zł (12 x 139,06 zł)
  • zatrudniony na podstawie więcej niż jednej umowy o pracę, poza miejscem zamieszkania, nie otrzymujący dodatku za rozłąkę łącznie – za rok podatkowy: nie więcej niż 2502,56 zł
  • koszty członków zarządu, rad nadzorczych, komisji i innych organów stanowiących osób prawnych; z osobiście wykonywanej działalności na podstawie kontraktu menedżerskiego lub umów o podobnym charakterze społeczników związane z pełnieniem obowiązków obywatelskich i społecznych – miesięcznie: 111,25 zł – za rok podatkowy: nie więcej niż 1335,00 zł (12 x 111,25 zł)
  • koszty osób uzyskujących jednocześnie dochody z więcej niż jednego ze wskazanych wyżej trzech źródeł łącznie – za rok podatkowy: nie więcej niż 2002,05 zł