tel. kom. 505 871 150

tel./fax: 87 621-51-00

obsługa Klientów

pn - pt: 8:00 - 15:00

Dodatkowe informacje

1. Minimalne wyngrodzenie

Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi od 1 stycznia 2018 r. – 2100 zł

2. Delegacje krajowe

 • Dieta (pełna) – 30,00 zł
 • Ryczałt za nocleg (150% diety) – 45,00 zł
 • Ryczałt za dojazd (20% diety) – 6,00 zł

3. Odsetki od zaległości

 •  odsetki od zaległości podatkowych: 8% (w stosunku rocznym)

Odsetek nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej. W związku z zasadami zaokrągleń nie pobiera się odsetek w kwocie 7,80 zł.

 •  odsetki ustawowe: 8% (w stosunku rocznym)

4. Stawki za 1 km przebiegu pojazdu

Od 14 listopada 2007 r. stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do celów służbowych wynoszą:

 • Samochód osobowy do 900 cm3 – 0,5214 zł
 • Samochód osobowy ponad 900 cm3 – 0,8358 zł
 • Motocykl – 0,2302 zł
 • Motorower – 0,1382 zł

Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne. Limit, ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć:

 • 300 km – do 100.000 mieszkańców,
 • 500 km – ponad 100.000 do 500.000 mieszkańców,
 • 700 km – ponad 500.000 mieszkańców.