tel. kom. 505 871 150

tel./fax: 87 621-51-00

obsługa Klientów

pn - pt: 8:00 - 15:00

Progi podatkowe 2018

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych (progi podatkowe):

 • Dochód od 0 zł do 85.528 zł – podatek 18% – kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
 • Dochód od: 85.528 zł – 14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad Continue reading

Równowartości kwot granicznych w złotych i w euro:

 • zwolnienie z VAT  – 200.000 zł – podatnik traci prawo do zwolnienia z VAT, każda następna sprzedaż powinna podlegać opodatkowaniu
 • mały podatnik VAT – 1.200.000 € – podatnik jest opodatkowany na Continue reading

Składki ZUS obowiązujące w 2018 r.

 •  minimalna podstawa składek na ubezpieczenie społeczne: 2 665,80 zł
 •  minimalna podstawa składek na ubezpieczenie zdrowotne: 3554,93 zł

Najniższe wymagane składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

Stawki obowiązujące w 2018 r.

 •  minimalna podstawa składek na ubezpieczenie społeczne: 630,00 zł
 •  minimalna podstawa składek na ubezpieczenie zdrowotne: 3554,93 zł

Najniższe wymagane składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, obowiązujące w 2018 roku:

 • zatrudniony na podstawie jednej umowy o pracę, w miejscu zamieszkania – miesięcznie: 111,25 zł – za rok podatkowy: nie więcej niż 1335,00 zł (12 x 111,25 zł) Continue reading

Maksymalny dochód uprawniający do uzyskania zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego:

 •  miesięczny dochód rodziny na osobę nie może przekroczyć kwoty 674 zł
 •  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, miesięczny dochód rodziny na osobę nie może przekroczyć kwoty 764 zł Continue reading

1. Minimalne wyngrodzenie

Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi od 1 stycznia 2018 r. – 2100 zł

2. Delegacje krajowe

 • Dieta (pełna) – 30,00 zł
 • Ryczałt za nocleg (150% diety) – 45,00 zł
 • Ryczałt za dojazd (20% diety) – 6,00 zł Continue reading